นางสุภลักน์ งามโฉม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/06/2017
ปรับปรุง 17/08/2020
สถิติผู้เข้าชม 73847
Page Views 81577
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดโกศาวาส กะเปา คีรีรัฐนิคม 077-293717
2 โรงเรียนบ้านปากทำเรียง กะเปา คีรีรัฐนิคม
3 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง กะเปา คีรีรัฐนิคม
4 โรงเรียนวัดอินทราวาส กะเปา คีรีรัฐนิคม
5 โรงเรียนวัดถ้ำสิงขร ถ้ำสิงขร คีรีรัฐนิคม
6 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุด ถ้ำสิงขร คีรีรัฐนิคม
7 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 ถ้ำสิงขร คีรีรัฐนิคม
8 โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ ท่ากระดาน คีรีรัฐนิคม 077-294947
9 โรงเรียนบ้านหินดาน ท่ากระดาน คีรีรัฐนิคม
10 โรงเรียนบ้านปากโตน ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม
11 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม
12 โรงเรียนคีรีรัฐนิคม ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม
13 โรงเรียนบ้านโตนยาง ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม
14 โรงเรียนบ้านท่าขนอน ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม 077391122
15 โรงเรียนวัดน้ำหัก น้ำหัก คีรีรัฐนิคม
16 โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ บ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม
17 โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ บ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม
18 โรงเรียนบ้านน้ำราด บ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม 077380158
19 โรงเรียนบ้านทำเนียบ บ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม
20 โรงเรียนบ้านบางขนุน บ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม 077380165
21 โรงเรียนบ้านปากหาร บ้านยาง คีรีรัฐนิคม
22 โรงเรียนบ้านย่านยาว บ้านยาง คีรีรัฐนิคม
23 โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม บ้านยาง คีรีรัฐนิคม
24 โรงเรียนบ้านเชี่ยวหมวง บ้านยาง คีรีรัฐนิคม
25 โรงเรียนบ้านท่ากระดาน บ้านยาง คีรีรัฐนิคม
26 โรงเรียนบ้านยาง บ้านยาง คีรีรัฐนิคม
27 โรงเรียนวัดนิลาราม บ้านยาง คีรีรัฐนิคม
28 โรงเรียนบ้านวังพลาย ย่านยาว คีรีรัฐนิคม
29 โรงเรียนบ้านมะเลาะ ย่านยาว คีรีรัฐนิคม
30 โรงเรียนบ้านท่าไคร ย่านยาว คีรีรัฐนิคม
31 โรงเรียนบ้านย่านมะปราง ย่านยาว คีรีรัฐนิคม
32 โรงเรียนบ้านบางพระ ย่านยาว คีรีรัฐนิคม
33 โรงเรียนวัดอัมพาราม คลองไทร ท่าฉาง
34 โรงเรียนชุมชนบ้านโตนดสูง คลองไทร ท่าฉาง
35 โรงเรียนบ้านท่าแซะ คลองไทร ท่าฉาง 077-331171-2
36 โรงเรียนบ้านควนสุวรรณ คลองไทร ท่าฉาง
37 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู คลองไทร ท่าฉาง
38 โรงเรียนวัดจันทาราม ท่าฉาง ท่าฉาง
39 โรงเรียนวัดบ่อมะปริง ท่าฉาง ท่าฉาง
40 โรงเรียนบ้านคชาธาร ท่าฉาง ท่าฉาง
41 โรงเรียนวัดอินทาราม ท่าฉาง ท่าฉาง
42 โรงเรียนวัดบางปอ ท่าเคย ท่าฉาง
43 โรงเรียนวัดพระพรหม ท่าเคย ท่าฉาง 077-389117
44 โรงเรียนวัดนันทาราม ท่าเคย ท่าฉาง
45 โรงเรียนบ้านคลองวัว ท่าเคย ท่าฉาง
46 โรงเรียนบ้านหน้าซึง ปากฉลุย ท่าฉาง
47 โรงเรียนวัดบางคราม ปากฉลุย ท่าฉาง
48 โรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะ ปากฉลุย ท่าฉาง
49 โรงเรียนวัดน้ำพุ เขาถ่าน ท่าฉาง
50 โรงเรียนบ้านควนรา เขาถ่าน ท่าฉาง 077461214
51 โรงเรียนวัดบางน้ำจืด เขาถ่าน ท่าฉาง
52 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ เสวียด ท่าฉาง 077380270
53 โรงเรียนวัดท่า เสวียด ท่าฉาง
54 โรงเรียนบ้านชายท่า คลองพา ท่าชนะ
55 โรงเรียนบ้านกลาง คลองพา ท่าชนะ
56 โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ คลองพา ท่าชนะ 0935746744
57 โรงเรียนบ้านคลองพา คลองพา ท่าชนะ
58 โรงเรียนบ้านท่าไท คลองพา ท่าชนะ
59 โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม คลองพา ท่าชนะ
60 โรงเรียนบ้านคันธุลี คันธุลี ท่าชนะ
61 โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ คันธุลี ท่าชนะ
62 โรงเรียนบ้านหนองสะบ้า คันธุลี ท่าชนะ
63 โรงเรียนบ้านควนสูง คันธุลี ท่าชนะ 077380193
64 โรงเรียนบ้านแหลมดิน คันธุลี ท่าชนะ
65 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ท่าชนะ ท่าชนะ
66 โรงเรียนวัดสุมังคลาราม ท่าชนะ ท่าชนะ
67 โรงเรียนตลาดหนองหวาย ท่าชนะ ท่าชนะ
68 โรงเรียนวัดชัยธาราวาส ท่าชนะ ท่าชนะ
69 โรงเรียนบ้านปากน้ำท่ากระจาย ท่าชนะ ท่าชนะ
70 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ ประสงค์ ท่าชนะ
71 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา ประสงค์ ท่าชนะ 077380180
72 โรงเรียนบ้านคลองรอก ประสงค์ ท่าชนะ 0-7738-0179
73 โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) ประสงค์ ท่าชนะ 0816317732
74 โรงเรียนต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์ ประสงค์ ท่าชนะ
75 โรงเรียนบ้านท่าใหม่ ประสงค์ ท่าชนะ
76 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ ประสงค์ ท่าชนะ 077924547
77 โรงเรียนบ้านศรีพนม ประสงค์ ท่าชนะ
78 โรงเรียนวัดมหาถูปาราม ประสงค์ ท่าชนะ
79 โรงเรียนบ้านดอนมะกอก ประสงค์ ท่าชนะ
80 โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ ประสงค์ ท่าชนะ 077-380181
81 โรงเรียนวัดมัชฌิมาราม ประสงค์ ท่าชนะ
82 โรงเรียนวัดขจรบำรุง วัง ท่าชนะ
83 โรงเรียนวัดอัมพาวาส วัง ท่าชนะ 0-7727-4301
84 โรงเรียนบ้านดินก้อง วัง ท่าชนะ 0-7727-4300
85 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน สมอทอง ท่าชนะ 0818953952
86 โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ สมอทอง ท่าชนะ
87 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สมอทอง ท่าชนะ 077381252
88 โรงเรียนบ้านหนองเหรียง สมอทอง ท่าชนะ
89 โรงเรียนวัดพรุศรี พรุไทย บ้านตาขุน 077929024
90 โรงเรียนบ้านเชี่ยวขวาน พรุไทย บ้านตาขุน
91 โรงเรียนวัดพะแสง พะแสง บ้านตาขุน
92 โรงเรียนบ้านปากน้ำ พะแสง บ้านตาขุน
93 โรงเรียนบ้านตาขุน พะแสง บ้านตาขุน 077397126
94 โรงเรียนบ้านพัฒนา เขาพัง บ้านตาขุน
95 โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 เขาพัง บ้านตาขุน
96 โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ เขาพัง บ้านตาขุน
97 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา เขาวง บ้านตาขุน
98 โรงเรียนบ้านวังขุม เขาวง บ้านตาขุน
99 โรงเรียนบ้านถ้ำน้ำ เขาวง บ้านตาขุน
100 โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม เขาวง บ้านตาขุน 077380197
101 โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม เขาวง บ้านตาขุน 077380197
102 โรงเรียนบ้านบางหิน คลองชะอุ่น พนม
103 โรงเรียนบ้านแสนสุข คลองชะอุ่น พนม
104 โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น คลองชะอุ่น พนม
105 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย คลองชะอุ่น พนม 077-380213
106 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม คลองชะอุ่น พนม
107 โรงเรียนบ้านต้นยวน คลองชะอุ่น พนม 077-380207
108 โรงเรียนวัดถ้ำวราราม คลองศก พนม 077-380211
109 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง คลองศก พนม 077-380203
110 โรงเรียนบ้านบางปรุ คลองศก พนม
111 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง คลองศก พนม
112 โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง ต้นยวน พนม
113 โรงเรียนบ้านเขานาใน ต้นยวน พนม
114 โรงเรียนวัดปากตรัง ต้นยวน พนม
115 โรงเรียนบ้านจำปาทอง ต้นยวน พนม
116 โรงเรียนบ้านป่าตง ต้นยวน พนม
117 โรงเรียนบ้านลูกเดือน พนม พนม
118 โรงเรียนบ้านใหญ่ พนม พนม
119 โรงเรียนวัดพนม พนม พนม 077-399380
120 โรงเรียนบ้านบางสาน พนม พนม 09-3596-9560
121 โรงเรียนบ้านบางโหว่ พลูเถื่อน พนม
122 โรงเรียนวัดธัญญาราม พลูเถื่อน พนม
123 โรงเรียนบ้านเบญจา พลูเถื่อน พนม
124 โรงเรียนบ้านช่องม้าเหลียว พังกาญจน์ พนม
125 โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ พังกาญจน์ พนม 077-399124
126 โรงเรียนบ้านแม่แขก กรูด พุนพิน
127 โรงเรียนวัดประชาวงศาราม กรูด พุนพิน 077401195
128 โรงเรียนบ้านสหกรณ์ กรูด พุนพิน
129 โรงเรียนบ้านบนไร่ ตะปาน พุนพิน 077-401026
130 โรงเรียนบ้านราษฎร์ประดิษฐ์ ตะปาน พุนพิน
131 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ตะปาน พุนพิน
132 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ตะปาน พุนพิน
133 โรงเรียนบ้านปลายคลอง ตะปาน พุนพิน 0833968775
134 โรงเรียนปกรณ์พิทยา ท่าข้าม พุนพิน
135 โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ท่าข้าม พุนพิน 077-311174 / 077-312155
136 โรงเรียนดรุโณทัยพุนพินแผนกประถม ท่าข้าม พุนพิน
137 โรงเรียนวัดตรณาราม ท่าข้าม พุนพิน 077-311010
138 โรงเรียนบ้านท่าตะเภา ท่าข้าม พุนพิน
139 โรงเรียนธีราศรมพุนพิน ท่าข้าม พุนพิน 077311380
140 โรงเรียนอนุบาลร่ามฤดี ท่าข้าม พุนพิน
141 โรงเรียนบ้านไทรงาม ท่าข้าม พุนพิน
142 โรงเรียนธีราศรมวิทยาแผนกประถม ท่าข้าม พุนพิน
143 โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน ท่าข้าม พุนพิน
144 โรงเรียนเจริญเวชวิทยา ท่าข้าม พุนพิน
145 โรงเรียนบ้านนาค้อ ท่าสะท้อน พุนพิน
146 โรงเรียนบ้านบ่อกรัง ท่าสะท้อน พุนพิน
147 โรงเรียนบ้านหนองจอก ท่าสะท้อน พุนพิน
148 โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา ท่าสะท้อน พุนพิน
149 โรงเรียนวัดทุ่งเซียด ท่าโรงช้าง พุนพิน
150 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ท่าโรงช้าง พุนพิน 077357199
151 โรงเรียนวัดสุวรรณโกฏิ ท่าโรงช้าง พุนพิน
152 โรงเรียนวัดนาคาวาส ท่าโรงช้าง พุนพิน
153 โรงเรียนวัดน้ำรอบ น้ำรอบ พุนพิน
154 โรงเรียนบ้านดอนมะตูม น้ำรอบ พุนพิน
155 โรงเรียนวัดรัษฎาราม บางงอน พุนพิน
156 โรงเรียนวัดบางงอน บางงอน พุนพิน
157 โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต บางงอน พุนพิน 077-380216
158 โรงเรียนวัดเกษมบำรุง บางงอน พุนพิน
159 โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล บางมะเดื่อ พุนพิน
160 โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ บางมะเดื่อ พุนพิน
161 โรงเรียนวัดบางมะเดื่อ บางมะเดื่อ พุนพิน
162 โรงเรียนบ้านท่าม่วง บางมะเดื่อ พุนพิน
163 โรงเรียนบ้านแท่นแก้ว บางเดือน พุนพิน
164 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม บางเดือน พุนพิน
165 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ พุนพิน พุนพิน
166 โรงเรียนวัดสระพัง พุนพิน พุนพิน
167 โรงเรียนวัดห้วยกรวด มะลวน พุนพิน
168 โรงเรียนอนุบาลกองบิน 7 มะลวน พุนพิน 0-7726-8507
169 โรงเรียนบ้านชุมแสง มะลวน พุนพิน
170 โรงเรียนวัดแหลมไผ่ มะลวน พุนพิน
171 โรงเรียนวัดบางพลา ลีเล็ด พุนพิน
172 โรงเรียนบ้านคลองราง ลีเล็ด พุนพิน
173 โรงเรียนวัดตรีธาราราม ลีเล็ด พุนพิน 0898662993
174 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย ศรีวิชัย พุนพิน 0-7749-1240
175 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม ศรีวิชัย พุนพิน
176 โรงเรียนบ้านอ่างทอง หนองไทร พุนพิน
177 โรงเรียนวัดหนองไทร หนองไทร พุนพิน
178 โรงเรียนบ้านยางงาม หนองไทร พุนพิน 077253240
179 โรงเรียนวัดหัวเตย หัวเตย พุนพิน
180 โรงเรียนบ้านท่านาง เขาหัวควาย พุนพิน
181 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ เขาหัวควาย พุนพิน
182 โรงเรียนอนุบาลวังบอนหอม เขาหัวควาย พุนพิน
183 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา ตะกุกเหนือ วิภาวดี
184 โรงเรียนสหกรณ์นิคม ตะกุกเหนือ วิภาวดี
185 โรงเรียนวัดอรัญญาราม ตะกุกเหนือ วิภาวดี
186 โรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟือง ตะกุกเหนือ วิภาวดี
187 โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง ตะกุกใต้ วิภาวดี
188 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ตะกุกใต้ วิภาวดี
189 โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา ตะกุกใต้ วิภาวดี
190 โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา ตะกุกใต้ วิภาวดี
191 โรงเรียนบ้านวังผักแว่น ตะกุกใต้ วิภาวดี
192 โรงเรียนอนุบาลกิตติญาณโสภิต ไชยา
193 โรงเรียนอนุบาลพุทธนิคม (พุทธบุตร) ไชยา
194 โรงเรียนสารภีอุทิศ ตลาดไชยา ไชยา
195 โรงเรียนวัดชยาราม ตลาดไชยา ไชยา
196 โรงเรียนพุทธนิคม ตลาดไชยา ไชยา
197 โรงเรียนบ้านห้วยพุน ตะกรบ ไชยา
198 โรงเรียนบ้านตะกรบ ตะกรบ ไชยา
199 โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม ตะกรบ ไชยา
200 โรงเรียนบ้านนาแค ทุ่ง ไชยา
201 โรงเรียนบ้านหนองมน ทุ่ง ไชยา
202 โรงเรียนวัดไตรรัตนากร ทุ่ง ไชยา
203 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง ปากหมาก ไชยา 077380240
204 โรงเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง ปากหมาก ไชยา 077-270040
205 โรงเรียนบ้านนา ปากหมาก ไชยา
206 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม ปากหมาก ไชยา
207 โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง ปากหมาก ไชยา
208 โรงเรียนบ้านพรุยายชี ปากหมาก ไชยา
209 โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง ป่าเว ไชยา 077380250
210 โรงเรียนวัดเดิมเจ้า ป่าเว ไชยา
211 โรงเรียนวัดเขาพนมแบก ป่าเว ไชยา
212 โรงเรียนวัดเววน ป่าเว ไชยา
213 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ ป่าเว ไชยา
214 โรงเรียนวัดโพธาราม(โพธิพิทยากร) พุมเรียง ไชยา
215 โรงเรียนบ้านแหลมทราย พุมเรียง ไชยา
216 โรงเรียนบ้านเหนือน้ำ พุมเรียง ไชยา
217 โรงเรียนวัดพุมเรียง พุมเรียง ไชยา
218 โรงเรียนวัดรัตนาราม เลม็ด ไชยา
219 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี เลม็ด ไชยา
220 โรงเรียนวัดจาย(สุทธบูรราษฎร์) เลม็ด ไชยา
221 โรงเรียนบ้านไทรงาม เลม็ด ไชยา
222 โรงเรียนบ้านสามสัก เวียง ไชยา
223 โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา เวียง ไชยา
224 โรงเรียนอนุบาลเพชรผดุงเวียง เวียง ไชยา
225 โรงเรียนบ้านทือ โมถ่าย ไชยา
226 โรงเรียนวัดสุทธาวาส โมถ่าย ไชยา
227 โรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา โมถ่าย ไชยา