ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์
หมู่ที่ 8 บ้านขวัญพัฒน์   ตำบลคลองพา  อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170
เบอร์โทรศัพท์ 0827728881
Email : niknam444@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d62937.70526877679!2d98.9959934955664!3d9.629102314025754!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x94d656ece553e1bc!2z4LmC4Lij4LiH4LmA4Lij4Li14Lii4LiZ4Lia4LmJ4Liy4LiZ4LiC4Lin4Lix4LiN4Lie4Lix4LiS4LiZ4LmM!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1632900306521!5m2!1sth!2sth" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>