ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์
2 เมษายน 2565 วันคล้ายพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 67 พรรษา #ทรงพระเจริญ
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 65
"5 ธันวาคม 2564“ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย วันพ่อแห่งชาติ และสำคัญอีกอย่างคือเป็น"วันดินโลก"
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 64
การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 64