ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสุนทรภู่
คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมวันสุนทรภู่ ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้
- ร่วมกันสงบนิ่งเพื่อรำลึกถึงท่านสุนทรภู่ครูกวีของไทยและกวีเอกของโลก
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แสดงละครเรื่อง ขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงาม
- ตัวแทนนักเรียนอ่านประวัติของท่านสุนทรภู่ พร้อมกับมีกิจกรรมตอบคำถาม
- ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียน
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2562,22:25   อ่าน 64 ครั้ง