ภาพกิจกรรม
การพัฒนาวิชาการและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) เครือข่ายท่าชนะ 1 ณ ศูนย์ติวโรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ ประจำปีการศึกษา 2562

ตามที่ คณะกรรมการบริหารเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่าชนะ ได้มติกันในที่ประชุมให้มีการสอนเสริมให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยศูนย์จะหมุนเวียนวิทยากรในการสอนเสริม (ติว) ให้ความรู้แก่นักเรียน จำนวน 1 วัน ใน 1 วิชา สำหรับวิทยากรใช้บุคลากรในเครือข่ายที่มีความรู้ความสามารถ และผลการสอบ O-NET ของโรงเรียน อยู่ในระดับดี และใช้เวลาในการสอนเสริม (ติว) แต่ละครั้ง จำนวน 4 วัน 4 สาระวิชาหลัก ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์

โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2563,15:19   อ่าน 470 ครั้ง