ภาพกิจกรรม
ขอขอบคุณ นางวนิชญา ธรรมประพัทธ์หัวหน้าสำนักงานบ้านดอน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และคณะทุกท่านที่ สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ขอขอบคุณ นางวนิชญา ธรรมประพัทธ์
หัวหน้าสำนักงานบ้านดอน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และคณะทุกท่าน ในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่นำอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง และหนังสือเพื่อการศึกษาดังกล่าว มามอบให้แก่โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอีกในโอกาสต่อไป
 
            		</td>
               </tr>
							            
            </table>

            
					 
           <link rel=
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2563,20:46   อ่าน 382 ครั้ง