ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์
ชื่ออาจารย์ : นางสุภลักน์ งามโฉม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2564,12:51  อ่าน 541 ครั้ง
รายละเอียด..